ACTIVIDADES – Encontro de Violas d’arco 2017

Sobre as actividades a desenvolver.